Wave Rock, mærkværdig klippeformation i Western Australia 290 km øst for Perth. Klippen er 15 m høj og 110 m lang og har facon fuldstændig som en oceanbølge, der bryder. Formen er fremkommet ved vind- og vanderosion.