Wace, f. ca. 1110, normannisk forfatter født på Jersey, tilhørte kredsen omkring Henrik 2. Plantagenet. Hans vigtigste værker er Roman de Brut (1155, Brutus), dediceret dronning Eleonora, og den uafsluttede Roman de Rou (Rollo), påbegyndt 1160. Brut er en farverig fransk oversættelse på vers af Geoffrey of Monmouths krønike Historia regum Britanniae, og den fik stor betydning for udviklingen af den høviske Arthurdigtning, bl.a. med omtalen af "Det runde bord". Rou, en fortsættelse af Brut, er propaganda for kongeslægten Plantagenet.