Vladimir Antonovitj Dybo var en russisk sprogforsker. Han leverede vigtige bidrag til udforskningen af især slavisk og baltoslavisk accentologi, heriblandt afhandlingen Slavjanskaja akcentologija (1981, 'Slavisk accentologi'). Desuden medvirkede han til udarbejdelsen af teorien om et slægtskab mellem de nostratiske sprog.