Vladimir Antonovitj Dybo, f. 1931, russisk sprogforsker. Dybo har leveret vigtige bidrag til udforskningen af især slavisk og baltoslavisk accentologi, heriblandt afhandlingen Slavisk accentologi (1981). Desuden har han medvirket til udarbejdelsen af teorien om et slægtskab mellem de nostratiske sprog.