Victor 2., Gebhard von Dollnstein-Hirschberg, ca. 1022-28.7.1057, pave fra 1055. Victor 2., der var udpeget af kejser Henrik 3., støttede i forståelse med kejseren samtidens kirkelige reformbevægelse med dens kamp imod simoni og præsteægteskab. Ved kejserens død i 1056 sikrede han, at den mindreårige Henrik 4. kom på tronen efter sin far; i forlængelse heraf lykkedes det ham at pacificere nogle af kejsermagtens stærkeste modstandere.