Simoni, handel med kirkelige embeder og åndelige værdier; henviser til Simon Mager, der ville købe Helligånden af apostlene (Ap.G. 8,9-24). I middelalderen forkastede paverne under Investiturstriden lægmandsinvestituren som simoni. I videre forstand end embeder kan simoni betegne handel med åndelige værdier, fx sakramentsforvaltning og kirkelig jurisdiktion; taknemlighedsgaver og bidrag til kirkens underhold anses dog ikke for at være simoni.