Vasilij Lukitj Dolgorukij, 1670-1739, russisk diplomat. Under Den Store Nordiske Krig var Dolgorukij 1707-20 Peter 1. den Stores ambassadør i Danmark. Som medlem af en gammel russisk fyrsteslægt fik han i 1727 sæde i Det Øverste Gehejmeråd, hvor han aktivt deltog i højadelens mislykkede forsøg på at afskaffe enevælden. Kejserinde Anna Ivanovna forviste ham 1730 til et kloster; ni år senere blev han henrettet for højforræderi.