Anna Ivanovna, 7.2.1693-28.10.1740, kejserinde af Rusland fra 1730, næstældste datter af Peter 1. den Stores halvbror Ivan. I 1710 ægtede Anna hertug Frederik Vilhelm af Kurland, men blev allerede 1711 enke. Efter Peter 2.s død i 1730 fik hun tilbudt den russiske trone. Trods aristokratiets indledende forsøg på at påtvinge hende en håndfæstning regerede hun som selvhersker i Rusland, hovedsagelig under indflydelse af tyske rådgivere. I udenrigspolitikken søgte hun at bilægge uoverensstemmelserne med Danmark om det gottorpske spørgsmål, og 1733-35 bistod hun August 3. under Den Polske Arvefølgekrig.