Tristan l'Hermite, egl. François L'Hermite, 1601-1655, fransk digter. Skønt Tristan var stærkt yndet af sin samtid, blev han glemt af eftertiden og først genopdaget i vor tid med den fornyede interesse for barokdigterne. Som tragediedigter var han præget af Alexandre Hardy, men hans roman Le Page disgracié (1643, Den forstødte page) med selvbiografiske træk er original, og hans lyrik hører til tidens ypperste.