Tigranes, ca. 140 f.Kr.-ca. 56 f.Kr., konge af Armenien fra ca. 100. Tigranes erobrede de nordlige dele af Partherriget og Syrien. I 69 f.Kr. indgik han en alliance med sin svigerfar, Mithridates af Pontus, vendt mod Rom. Han blev i 66 f.Kr. slået af Pompejus og måtte afstå sine besiddelser på nær Armenien, hvis konge han forblev som romersk vasal indtil sin død.