Mithridates, Mithradates, navn på seks konger af Pontos i Lilleasien. Mest kendt er den sjette og sidste, Mithridates Eupator (ca. 132-63 f.v.t.). Han videreførte forgængernes ekspansive politik og erobrede således størsteparten af Sortehavets kyststrækninger. Hans efterfølgende aggressioner i Lilleasien bragte ham i konflikt med romerne, hvilket førte til de mithridatiske krige, som han endte med at tabe, hvorefter han lod sig myrde af en livvagt.