Thomas Beecham, 1879-1961, engelsk dirigent. Takket være et betydeligt musikalsk talent og en meget stor formue skabte han i det engelske musikliv såvel symfoniorkestre som operakompagnier, der viste sig levedygtige også uden hans dynamiske, ofte vittigt formulerede, stort set enevældige lederskab. Hans vidtspændende repertoire findes dokumenteret i en lang række grammofonoptagelser, hvoraf hans kongeniale tolkning af vennen Fr. Delius' musik indtager en særstilling.