Theodor Andersen-Alstrup, 8.2.1868-28.2.1947, dansk generaldirektør. Han blev cand.jur. 1889 og få år efter sagfører; blev senere adm. direktør for Købmands- og Haandværkerbanken i Århus, en post han efter ti år forlod for at blive generaldirektør for DSB, 1915-31. Han blev den første generaldirektør, der samtidig fik status som departementschef i Ministeriet for Offentlige Arbejder (Trafikministeriet). Ved valget af Andersen-Alstrup som generaldirektør var det de forretningsmæssige interesser og krav, der skulle prioriteres foran de tekniske.