Ministeriet for Offentlige Arbejder, ministerium for trafik og telekommunikation, som blev oprettet ved en deling af Indenrigsministeriet i 1892 og nedlagt i 1987; ministeriet var endvidere nedlagt 1896-1900. Også offentlige byggesager og udforskning af undergrunden hørte under Ministeriet for Offentlige Arbejder. Da det blev nedlagt, blev sagsområdet lagt ind under Trafikministeriet.