.

DSB, selvstændig offentlig virksomhed inden for jernbanetransport med Transportministeren som eneejer.

DSB blev dannet i 1885 som De danske Statsbaner ved sammenlægning af De Jydsk-Fynske Statsbaner og Det Sjællandske Jernbaneselskab, der begge i årene 1867-80 var blevet overtaget af staten.

I de første år var der kun tale om en fælles styring med N.H. Holst som den første generaldirektør. Fra 1915, hvor Theodor Andersen-Alstrup udnævntes til generaldirektør, blev DSB samtidig departement i Ministeriet for Offentlige Arbejder. Ud over jernbanetrafik drev DSB også fra starten færgevirksomhed, fra 1889 et rejsebureau og fra 1932 busdrift.

Data om DSB (2013)

 • banelængde betjent af DSB: 3332 km1
 • betjente jernbanestationer: 3662

Togkilometer (mio. km pr. år)

 • fjern- og regionaltrafik: 38
 • S-tog: 16
 • DSB Øresund: 5
 • udenlandske aktiviteter: 10

Passagertrafik

 • 195 mio. rejser
 • 6665 mio. personkilometer

Materiel

 • IC3-togsæt: 96
 • IC4-togsæt: 823
 • IC2-togsæt: 233
 • IR4-togsæt: 444
 • Øresundstogsæt: 1125
 • MR-togsæt: 53
 • Desiro-togsæt: 86
 • leasede ICE-TD: 13
 • diesellokomotiver – ME: 33
 • ellokomotiver: 6
 • S-togsæt: 135
 • dobbeltdækkervogne: 1137
 • Krösatåg – dieseltogsæt: 13
 • Krösatåg – eltogsæt: 4
 • Upptåget – eltogsæt: 11
 • VIAS – eltogsæt: 45

1 1668 km i Danmark (heraf S-banen i København 172 km), 685 km i Sverige og 979 km i Tyskland 2 234 i Danmark, 69 i Sverige og 63 i Tyskland 3 antal togsæt leveret af AnsaldoBreda 4 heraf 20 anvendt af DSB Øresund 5 34 togsæt anvendt af DSB Øresund i Danmark; 77 i en fælles pulje med Veolia; endelig ét togsæt til IC Bornholm 6 heraf 4 udlånt af Transportministeriet 7 heraf 67 lejede Kilde: DSB Årsberetning 2013.

Siden 1970 har DSB gennemgået en omfattende modernisering og rationalisering på alle tekniske, materielmæssige og produktmæssige områder.

Det har bl.a. omfattet elektrificering af DSB's hovedstrækninger, nyt fjerntogsmateriel og nyt regionaltogsmateriel; ATC (automatisk togkontrol) er gennemført på alle hovedstrækninger. DSB er desuden blevet kendt på et omfattende designprogram.

Fra 1990'erne blev DSB's vilkår grundlæggende ændret. I 1993 blev departementet udskilt og overflyttet til Trafikministeriets departement.

DSB busser og DSB rederi blev udskilt som selvstændige aktieselskaber i 1995 og blev senere til hhv. busselskabet Combus A/S og ScandLines AG. Combus blev solgt 2001 til det britiske selskab Arriva, mens DSB Erhvervsrejser i 2002 fusionerede med Weco-Travel til Weco DSB Travel.

ScandLines ejedes i lige fællesskab af den danske stat og Deutsche Bahn AG, men den danske stat solgte i 2007 sine aktier. I 1997 blev Banestyrelsen (fra 2004 Banedanmark) udskilt fra DSB som infrastrukturvirksomhed, og i 1999 blev det resterende DSB omdannet til den nuværende struktur som selvstændig offentlig virksomhed. Samtidig blev der dannet et nyt aktieselskab, DSB S-tog a/s, der etableredes som datterselskab af DSB.

I 2002 blev DSB Gods nedlagt, idet afdelingen Stykgods solgtes til Danske Fragtmænd a.m.b.a., og afdelingen Vognladning ved fusion indgik i Railion Denmark A/S. DSB har derefter alene beskæftiget sig med passagertransport på jernbane.

Grundstrukturen i organisationen er ud over en koncernledelse og en række koncernfunktioner fire linjeenheder: Kommerciel, Fjern- og regionaltog, Økonomi, HR & Organisation samt datterselskabet DSB S-tog a/s.

Liberaliseringen på transportområdet har fra 1.1.2000 gradvis åbnet for fri konkurrence for passagertrafik på jernbanenettet. En del af DSB's trafik i Midt- og Vestjylland blev således med virkning fra januar 2003 udliciteret, og kørslen blev vundet af Arriva. DSB er lovmæssigt forpligtet til at stille togmateriel og stationer til rådighed for nye operatører på det danske marked.

DSB har ca. 8500 medarbejdere og råder over moderne togsæt af typerne IC3, IR4 (elektrisk version af IC3 til fjern- og regionaltrafik), Øresundstog og en ny S-togstype. Der er endvidere bestilt en serie på 83 IC4-tog, hvoraf leveringen er påbegyndt 2007. Til regionaltrafikken på Sjælland er lejet toetagers togvogne for at imødekomme den stigende pendlertrafik.

DSB kan drive tre former for jernbanetrafik: Forhandlet trafik, dvs. offentlig servicetrafik ved kontrakt med Transportministeriet uden udbud, udbudt trafik og fri trafik. Hovedparten af DSB's trafik køres som offentlig servicetrafik.

DSB's nye status som selvstændig offentlig virksomhed betyder, at selskabet skal kunne levere ydelser på et konkurrencedygtigt og forretningsmæssigt grundlag såvel i Danmark som i udlandet. DSB vandt for første gang trafik i udlandet i 2003. Det var Roslagsbanan i Stockholm; driften af denne overtoges 2013 af Arriva. 2014 har DSB som operatør tre udenlandske engagementer: regionaltog med udgangspunkt i Jönköping, Krösatåg, lokaltog Uppsala-Gävle, Upptåget, samt regionaltog med udgangspunkt i Frankfurt am Main, VIAS.

DSB dannede sammen med britiske First Group plc samarbejdet DSBFirst i forbindelse med udbud vedrørende Kystbanen og Øresundstrafikken. I juni 2007 vandt DSBFirst disse udbud, der omfattede Kystbanen, trafikken over den faste Øresundsforbindelse, trafikken på strækningen Malmö – Göteborg, Malmö – Kalmar, Malmö – Karlskrona og Hässleholm – Halmstad. Driften af disse strækninger blev overtaget af DSBFirst fra januar 2009.

Grundet økonomiske problemer i DSBFirst overtog franske Veolia i 2011 de svenske strækninger, og DSBFirst skiftede navn til DSB Øresund; december 2015, i forbindelse med en større køreplansomlægning, integreredes DSB Øresund i DSB.

DSB's hjemmeside

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig