Telefontilsynet, tidligere dansk tilsynsmyndighed på teleområdet; oprettet ved lov i 1897. I 1982 videreførtes tilsynet af Statens Teleråd, fra 1986 af Teleinspektionen i P&T-regi, fra 1991 af Telestyrelsen og fra 2002 af IT- og Telestyrelsen. Se telekommunikation.