Sundeved er en halvø i Sønderjylland vest for Als. Den er afgrænset mod nord af Als Fjord, mod øst af Als Sund og mod syd af Vemmingbund, Broager Land og Nybøl Nor. Mod øst ligger Dybbøl og Sønderborg.