Studieskolen, Studieskolen i København, selvejende institution, der udbyder kurser i fremmedsprog og dansk for voksne indvandrere efter hhv. Folkeoplysningsloven og overenskomst med Københavns Kommune. Skolen, der blev udskilt fra Folkeuniversitetet i København i 1977, udøver sin virksomhed på grundlag af en samarbejdsaftale med Københavns Universitet.