Stein Mehren var en norsk forfatter. Hans lyrik fornyede siden debuten i 1960 i et rigt og personligt fantasibåret sprog en symbolistisk tradition i intellektualistisk retning, således bl.a. i digtcyklen Aurora. Det niende mørke (1969), Det trettende stjernebilde (1977) og Nattsol (1992), hvor også et inderligt kærlighedsmotiv træder frem. Hans talrige essays, bl.a. Myten og den irrationelle fornuft, 1-2 (1977-80), behandler kritisk samtidens kunst, kultur og samfundsspørgsmål. Mehren, der desuden var billedkunstner, skrev også romaner og dramatik.