Stefan-Boltzmanns lov, fysisk lovmæssighed, der angiver sammenhængen mellem et sort legemes temperatur og den energi, som udstråles fra det i form af elektromagnetisk stråling. Josef Stefan fandt i 1879 ved måling af hulrumsstrålingens energitæthed u og temperatur T den simple lovmæssighed u = σ·T4, hvor σ er en konstant. Den karakteristiske afhængighed af temperaturen i fjerde potens blev udledt teoretisk af Ludwig Boltzmann i 1884 ud fra termodynamiske argumenter. Den målte værdi af konstanten σ kunne dog først forklares efter fremkomsten af kvantemekanikken, ifølge hvilken σ = π2·k4/(60·ℏ3·c2), hvor k er Boltzmanns konstant, ℏ Plancks konstant divideret med 2π, og clyshastigheden. Værdien er (2014) bestemt til σ = 5,670367·10-8 W·m-2·K-4.