Spinifex (slægt), slægt i græsfamilien med fem arter, udbredt fra det indomalajiske område, dvs. bl.a. Bagindien, Sri Lanka og Ny Guinea, til Østasien og Stillehavet, herunder Australien, hvor de vokser i kystklitter i tempererede områder, omtrent som marehalm i Danmark. Arter af Spinifex indgår ikke i vegetationstypen spinifex.