Spinifex, gruppe af flerårige græsser, bl.a. Triodia og andre slægter, der er almindeligt udbredt i de tørre, indre dele af Australien. De danner stikkende puder og dominerer vegetationen i store områder sammen med mulga, der er grågrønne, buskformige arter af Acacia.