Sphaerotilus, (af gr. sphaira 'kugle' og tilos 'fiber, fnug'), stavformet, gramnegativ jernbakterie, der kræver ilt for at vokse og omsætte organisk stof. Bakterierne vokser i lange kæder omgivet af en rørformet fiber, som er opbygget af protein, polysaccharid og lipid, og som ofte indeholder store mængder jernoxid (rust). Sphaerotilus findes i langsomt strømmende vandløb forurenet med spildevand, hvor bakterierne vokser som lange, slimede tråde; disse udvikles også i iltholdige kloakrensningsanlæg.