Spanien - sociale forhold

Artikelstart

Spanien - sociale forhold, Spaniens sociale sikringssystem er bygget op på grundlag af en række statsdrevne socialforsikringer. Ret til ydelserne opnås gennem indbetaling af arbejdsmarkedsbidrag, hvoraf 5/6 betales af arbejdsgiveren, mens 1/6 modregnes i lønnen. For ikke-forsikrede findes trangsbestemt offentlig forsorg med beskedne ydelser.

Ret til alderspension indtræder ved det fyldte 65. år og forudsætter, at der er indbetalt bidrag i mindst 15 år. Pensionens størrelse afhænger af lønudbetalingerne i bidragsperioden, og maksimal pension opnås, efter at man har bidraget i 35 år. Der er adgang til at tegne supplerende pensionsforsikringer gennem faglige overenskomster. Som supplement til alderspensionen dækker arbejdsmarkedsbidragene også pension til efterladte.

Der er ligeledes obligatoriske forsikringer, som dækker sygedagpenge, førtidspension og arbejdsløshed. Også disse forudsætter forudgående betaling af arbejdsmarkedsbidrag.

Sundhedsvæsenets ydelser er gratis, hvis de ydes af læger, som er godkendt af Sundhedsministeriet. Behandling på sygehus er ligeledes gratis på Sundhedsministeriets egne sygehuse eller på sygehuse, som er godkendt af ministeriet. I praksis foregår megen behandling på privatklinikker mod betaling. Der ydes 40% tilskud til lægeordineret medicin, dog 100% til pensionister og hospitalsindlagte.

Ældreforsorgen i øvrigt hviler i høj grad på familien og på frivilligt, især kirkeligt, socialt arbejde.

Læs mere om Spanien.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig