Solomon Lefschetz, 3.9.1884-5.10.1972, amerikansk matematiker født i Rusland; uddannet ingeniør i Frankrig 1905, professor i matematik ved Princeton University 1925-53. Lefschetz er berømt for at have indført metoder fra algebraisk topologi i algebraisk geometri. Han var en af pionererne i udviklingen af teorien for homologi, og hans navn er knyttet til et vigtigt resultat i fikspunktteori fra 1926. I 1946 udgav han en banebrydende bog om den kvalitative teori for differentialligninger, og med vægtige bidrag til dynamiske systemer og kontrolteori var han med til at bringe den anvendte matematik frem i USA. Lefschetz tilbragte megen tid i Mexico, hvor han bidrog til at skabe en matematisk tradition.