Sneum Å

Artikelstart

Sneum Å, vandløb i Vest- og Sydjylland. Åen udspringer nord for Klelund Plantage ca. 30 km nordøst for Esbjerg. Det største tilløb er Holsted Å. På det meste af strækningen har ådalen stejle skrænter mod det tilgrænsende bakkeølandskab, og åen henligger flere steder i store slyngninger. På sit nedre løb passerer Sneum Å marskenge, inden den via en sluse fra 1923 ved Store Darum løber ud i Vadehavet sydøst for Esbjerg.

Faktaboks

Etymologi
Stednavnets 1. led Sneum kendes fra 1292 som Snethum, af gammeldansk *snēth måske i betydningen 'kratskov' og -um.

Inden for diget løber åen gennem Sneum Digesø, en tidligere klæggrav til udvinding af klæg til digebyggeriet. Søen har et rigt fugleliv.

Åsystemet er ved at blive naturgenoprettet med henblik på at redde bestandene af laksefiskene snæbel, laks og havørred. Sneum Å er EF-habitatområde.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig