Skomvær, lille ø alleryderst mod vest i den nordnorske øgruppe Lofoten. Skomvær Fyr fra 1887 står omgivet af hvidmalede og solide bygninger fra samme tid. Kostalde af træ er dækket med nyere eternit. Fyrbesætningens huse er af beton; maskinhuset er senere tilføjet. Fyret blev automatiseret i 1978, og øen er nu ubeboet.