Skarhult, herregård i Skåne ca. 15 km nordøst for Lund, kendt fra 1300-t. I den nuværende trefløjede borg indgår middelalderlige dele; den blev opført 1562 for rigsråd Steen Rosensparre og fik ca. 1600 tilføjet renæssancedetaljer som gesimsbånd og svungne gavle. 1826 blev den købt af kong Karl 14. Johan, 1844 af slægten Schwerin. I 1820'erne og fra 1843 blev hovedbygningen restaureret i renæssancestil af C.G. Brunius.