Sisyfos, (muligvis beslægtet med gr. sophos 'klog'), i græsk mytologi søn af Aiolos, i senere myter far til Odysseus. Under sit besøg i Hades ser Odysseus Sisyfos blandt "de store syndere" i færd med at trille en kæmpemæssig sten op ad en bakke. Lige før han når toppen, smutter stenen fra ham, og han må begynde forfra til evig tid; sisyfosarbejde bruges derfor i nutiden som udtryk for et opslidende arbejde, der er uden ende eller resultat. Myterne angiver flere årsager til Sisyfos' straf, men fælles er hans forsøg på at trodse guderne, enten fordi han afslørede, at Zeus havde bortført kong Asopos' datter, eller fordi det lykkedes ham at snyde sig tilbage til livet efter sin første død. I Korinth dyrkedes Sisyfos som en heros.