Sikkerhedsstyrelsen, styrelse under Erhvervsministeriet, der fungerer som tilsynsmyndighed på områderne el-, gas- og produktsikkerhed samt fyrværkeri. Foretager bl.a. eftersyn af installationer. Har desuden det overordnede ansvar for akkreditering og metrologi i Danmark. Styrelsen blev oprettet 2004 ved sammenlægning af Elektricitetsrådet, Danmarks Gasmateriel Afprøvning samt områder fra bl.a. Forbrugerstyrelsen.