Seti 1., Sethos, egyptisk konge fra det 19. dynasti, regerede 1304-1290 f.Kr. Seti udførte omfattende restaureringer af de templer, der var blevet ødelagt under Akhnaton, og byggede den store søjlehal i Karnaktemplet. Endvidere udvidede og sikrede han Egyptens grænser fra Orontesfloden i nord til Nilens fjerde katarakt i syd; med et felttog til Libyen sikredes den vestlige grænse.