Selim 3., 24.12.1761-28.7.1808, osmannisk sultan 1789-1807. Under indtryk af nederlagene i krigen mod Rusland 1787-92 tog Selim initiativ til en række reorganiseringer inden for både administration og militær, bl.a. ved dannelsen af en ny hærenhed baseret på værnepligt blandt Anatoliens bønder og ved oprettelsen af en polyteknisk skole. Tabet af Egypten i 1798 og nye nederlag til Rusland i 1806 svækkede hans position, og i 1807 tvang oprør blandt janitsharerne ham fra tronen. Året efter blev Selim stranguleret efter ordre fra efterfølgeren, Mustafa 4. (1779-1808).