Sebastian Shaumjan, 1916-2007, russisk-amerikansk lingvist, fra 1975 professor i lingvistik ved Yale, USA. Sebastian Shaumjan, der var inspireret af L. Hjelmslev, udviklede fra 1950'erne en universel, matematisk orienteret sprogteori, kaldet den applikativ-generative model, hvor konkrete sproglige strukturer, fænotyper, afledes af et universelt sprog, genotypen.