Sankt Antonius-ild, hellig ild, sygdom, der fremkommer pga. forgiftning med secalealkaloider, der dannes i korn med svampesygdommen meldrøjer. Sygdommen hærgede middelalderens Europa og fremkaldte brændende smerter og koldbrand. I 1000-t. stiftede en fransk adelsmand Antoniusordenen som tak til Gud og Sankt Antonius, fordi hans søn var blevet helbredt for den hellige ild.