SI-præfiks, et dekadisk præfiks godkendt og standardiseret af Bureau international des poids et mesures (BIPM) til brug sammen med såkaldte SI-enheder (se SI-systemet). Samtlige dekadiske præfikser med undtagelse af myria- er SI-præfikser.