Sønderå er et vandløb i Sønderjylland. Åen udspringer syd for Tinglev og løber sammen med Gammelå. Herfra og til sammenløbet med Vidå syd for Tønder danner den grænse mellem Danmark og Tyskland.