Ruslands Socialdemokratiske Arbejderparti, grundlagt 1898 i Minsk i forlængelse af den vækst og strejkeaktivitet, der i 1890'erne kendetegnede den russiske arbejderbevægelse. Den umiddelbare impuls kom fra det jødiske arbejderforbund, Bund, der var grundlagt året før. Kun ni repræsentanter stod som stiftere af partiet. Lenin var pga. sin forvisning ikke til stede på kongressen, der hverken vedtog program eller statutter, men udsendte et manifest. I det hele taget fik kongressen kun ringe praktisk betydning, ikke mindst fordi de fleste af de delegerede blev arresteret kort efter. Desuden udbrød der snart konflikter omkring såvel partiets organisation som politik. På partiets næste kongres i 1903 blev det i praksis splittet i to fraktioner, mensjevikker og bolsjevikker.