Rudolf, ca. 1025-1080, hertug af Schwaben fra 1057. Rudolf havde nære familieforbindelser til kong Henrik 4., men stod dog på oppositionens side i 1076, da Henrik blev bandlyst af paven. I 1077 lod Rudolf sig krone som modkonge; han døde tre år senere efter Slaget ved Elster mod Henrik 4.