Rolles sætning, (efter den franske matematiker Michel Rolle, 1652-1719, der anførte sætningen i en bog fra 1691), matematisk resultat, der kan formuleres således: Hvis en differentiabel funktion f :[a,b]↷R opfylder f (a) = f (b) = 0, så findes et tal c ∈ ]a,b[, for hvilket f ′(c) = 0. Se også middelværdisætning.