Rigsdagsårbogen, forløberen for Folketingsårbogen i perioden før Landstingets afskaffelse.