Regnemark Mose, moseområde 13 km vest for Køge. Mosen ligger på begge sider af Regnemark Banke, som er en del af Køge Ås. Både mosen og banken, i alt 152 ha, blev fredet i 1987. Mosen er bevokset med træer og buske omkring ca. 75 vandfyldte tørvegrave. I området udvinder Københavns Kommune årligt ca. 15 mio. m3 grundvand, som behandles på Regnemark Vandværk. Det har sænket grundvandstanden 3-8,5 m og udtørret dele af åen og mosen. Der er badested i Badesøen, som er opstået ved grusgravning.