Raimondo (Raimund) Montecuccoli, 1609-1680, østrigsk greve, rigsfyrste og feltmarskal. Montecuccoli trådte i 1625 i de habsburgske kejseres krigstjeneste og udmærkede sig under Trediveårskrigen. Som øverstkommanderende over de østrigske tropper kæmpede han i 1658-59 mod svenskerne for at trænge dem bort fra Jylland og de nordtyske områder. Hans største militære triumf var sejren over tyrkerne i 1664 ved Sankt Gotthard i Ungarn. 1672-75 ledede han med succes de kejserlige tropper i kampen mod det ekspanderende Frankrig. Som leder af hofkrigsrådet i Wien fra 1668 gennemførte han en omstrukturering af hele militærvæsenet. Montecuccoli anses for at være tidens største militærteoretiker og krigshistoriker og havde et stort forfatterskab bag sig.