Radegunde, ca. 520-587, frankisk dronning. Radegunde var prinsesse fra Thüringen og blev i 531 ført til Frankerriget, hvor hun senere blev gift med Chlothar 1. Hun forlod ham dog til fordel for et liv som nonne i klostret i Poitiers, hvor hun viede sit liv til fattigdoms- og sygdomsforsorgen. Hun optrådte desuden som mægler i stridighederne blandt de frankiske konger. Hun blev efter sin død æret som helgen.