R eller °R er forkortelser for temperaturenhederne rankine og reaumur.