Rankine, enhed for absolut temperatur; forkortes °R. Rankineskalaens nulpunkt er det absolutte nulpunkt, mens temperaturforskelle udtrykt i rankine og i fahrenheit er numerisk ens. Man omregner til rankine ved at lægge 459,67 til fahrenheittemperaturen eller ved at gange kelvintemperaturen med 9/5. Skalaen blev foreslået 1859 af den skotske ingeniør og fysiker William Rankine.