RACE-programmet, (1. led fork.f. eng. Research and Development in Advanced Communications Technologies for Europe), EF-forskningsprogram 1985-95, fortsat i EU-programmet ACTS (Advanced Communications Technologies and Services). RACE-programmets 123 forsknings- og udviklingsprojekter bidrog til en europæisk førerstilling inden for integreret bredbåndskommunikation (se bredbåndsnet). Programmet førte bl.a. til udvikling af nye europæiske og internationale standarder. Se også EU (7.7. Industripolitik).