Rønne Graven, nedforkastet område ud for Bornholms vestkyst. Bornholm og Rønne Graven er begge dele af Den Fennoskandiske Randzone, og gravens østligste begrænsende forkastning kan følges inde på land mellem Hasle og Rønne. Rønne Graven begyndte sin indsynkning i Karbon-Perm for ca. 290 mio. år siden og er fyldt op af ca. 5 km tykke palæozoiske og mesozoiske aflejringer.