Poul Ræff var den første danskfødte bogtrykker. Han kendes fra 1508 som rektor for Københavns Universitet, fra 1513 indtil 1533 som bogtrykker, først i København, siden i Nyborg og i Århus. Hans berømteste arbejde er det store Missale Nidrosiense, trykt i 1519 for ærkebiskoppen af Nidaros (Trondheim).