Plimsoll's eye, (eng., egl. Plimsolls øje (pga. mærkets grundlæggende form: en cirkel med en vandret linje igennem)), d.s.s. plimsollmærke.