Philip E. Converse, 1928-2014, amerikansk socialpsykolog, der især har bidraget til studiet af politisk meningsdannelse og af vælgeradfærd. Phil Converse hævdede i 1964, at almindelige vælgeres politiske holdninger er usammenhængende og ustabile, når der ses bort fra partiidentifikation. Skønt denne tese har haft vanskeligt ved at overleve 1970'ernes ideologiske røre, er den stadig central for forståelsen af interviewdata.