Partiidentifikation, følelse blandt vælgere af at være tilknyttet et bestemt politisk parti. Disse kernevælgere fastholder i deres livsforløb at stemme på det samme parti eller hurtigt vende tilbage til det. Den amerikanske sociolog og psykolog Angus Campbell studerede i 1950'erne den amerikanske vælgeradfærd og påviste gennem panelinterview (se longitudinalundersøgelser), at partiidentifikation hos størstedelen af vælgerne var den mest stabile politiske holdning overhovedet. Ifølge Campbell skabes partiidentifikationen i opvæksten, vokser i intensitet med alderen og øver indflydelse på vælgernes mening om politiske stridsspørgsmål. Denne vælgeradfærd genfindes i alle lande med ældre partisystemer. I Danmark identificerer ca. halvdelen af vælgerne sig med et bestemt parti.